Đây là bài viết hướng dẫn trả kết quả DISC cho khách hàng, khi có người làm bài trắc nghiệm mới sẽ có 1 email thông báo giống như ảnh bên dưới. Ta click vào View sumary để xem

DISC 1

Bấm vào nút màu xanh có dấu + trắng ở giữa

DISC 2

Nó sẽ hiện ra cái bảng những khách hàng đã làm bài trắc nghiệm

DISC 3

Kéo hết cuối bảng về phía bên phải sẽ thấy 4 cột DISC, những khách hàng mới sẽ chưa có kết quả DISC, lúc này mình copy ô kết quả DISC bên trên xuống những hàng chưa có kết quả, sẽ thấy kết quả DISC hiện ra. Chọn 4 ô kết quả DISC, bấm phải chuột, chọn copy.

DISC 5

Chuyển qua sheet DISC Chart, ngay hàng kết quả (ô B3), bấm phải chuột, chọn past Special, Paste values only. Mình sẽ thấy Chart của bảng điểm DISC thay đổi.

DISC 6

Bấm vào đồ thị DISC, nhìn góc trên bên phải của đồ thị có 1 nút nhỏ hình vuông, bấn vào đó chọn save image

DISC 7

Vào e mail gửi kết quả cho khách hàng