Kỹ năng sống

Phép nhiệm màu về lòng biết ơn

Bạn có tin vào phép màu của lòng biết ơn? Bạn sẽ nhìn thấy điều mà mình luôn mong muốn xuất hiện ngay trước mặt. Bạn sẽ thấy những ước mơ bấy lâu trở thành hiện thực. Bạn sẽ không bao giờ biết chính xác mọi thứ đã xảy ra như thế nào để hiện thực hoá ước mơ của bạn. Bởi vì phép màu vận hành trong một không gian vô hình và đó cũng là điều hấp dẫn nhất. Bạn có sẵn sàng để trải nghiệm phép màu cùng Coach Nguyễn Tú Oanh?...