Walt Disney và sinh trắc vân tay

Làm cách nào mà Walt Disney trở nên nổi tiếng? Walt Disney đã trở nên nổi tiếng; với ảnh hưởng của ông trong lĩnh vực giải trí; trong thế kỷ 20. Ông được đặc biệt biết đến là một nhà sản xuất phim và ông bầu nổi tiếng; trong lĩnh vực sáng tạo phim hoạt [...]