Hotline! 0905 516 321|info.thientaiviet@gmail.com

Walt Disney và sinh trắc vân tay

Làm cách nào mà Walt Disney trở nên nổi tiếng? Walt Disney đã trở nên nổi tiếng; với ảnh hưởng của ông trong lĩnh vực giải trí; trong thế kỷ 20. Ông được đặc biệt biết đến là một nhà sản xuất phim và ông bầu nổi tiếng; trong lĩnh vực sáng tạo phim hoạt [...]

Mahatma Gandhi và sinh trắc vân tay

Mohandas Karamchand Gandhi ( Mahatma Gandhi) trở thành huyền thoại; như một vị thánh; của đất nước Ấn Độ trong phong trào khởi nghĩa chống chế độ đô hộ của Thực dân Anh. Ông đã trở thành nhà lãnh đạo tinh thần cho đất nước Ấn Độ. Tính cách của Mahatma Gandhi được biểu hiện [...]