Sinh trắc học dấu vân tay được ký hiệu bởi từ gì?

Ngành khoa học Sinh trắc học dấu vân tay dựa trên những thành tựu khoa học nghiên cứu về di truyền học, phôi học, sự cấu tạo của vân da tay và não bộ. Sinh trắc học dấu vân tay được ký hiệu bởi từ khoa học là DERMATOGLYPHICS. Phương pháp Sinh trắc học dấu vân tay [...]