Bịt mắt xoay rubik

Bịt mắt xoay rubik (Blindfold Rubik’s Cube) là một khả năng cực kỳ ấn tượng; mà các học viên sẽ đạt được từ chương trình Huấn Luyện và Phát Triển trí não MBM. Đây là khả năng mà các em có thể xoay một mặt; hoặc hoàn chỉnh; một khối Rubik trong khi vẫn đang [...]