Khóa học - Thiên Tài Việt

Khóa học Kỹ năng chăm sóc khách hàng & xử lý khiếu nại

Khách hàng là thượng đế, là phần quan trọng nhất trong mục đích kinh doanh của bạn. Họ là nguồn đem lại doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Quyền lực của khách hàng thậm chí có thể tác động tới sự tồn vong của cả một doanh...

Khóa học kỹ năng bán hàng & CSKH tối ưu

Theo bạn, bán hàng là gì? Ai có thể bán được hàng? Làm sao để bán được hàng? Đây chính là động lực giúp cho tôi trên con đường đào tạo và truyền cảm hứng để đem đến dịch vụ vượt trội cho người khác. Theo tôi, bán hàng...