Dịch vụ

COACHING

+ Life coaching

+ Bussiness Coaching

+ Coaching cá nhân 1:1

+ Coaching for Parenting

+ Personal Finance Coaching

TRAINING

+ Làm chủ cảm xúc

+ Coach Skill

+ Làm cha mẹ

+ Sinh trắc vân tay

+ Hành trang mới

+ Gia đình hạnh phúc

+ Người đồng hành

TRAINING HOẶC COACHING THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

+ Huấn luyện khai vấn cho Lãnh đạo

+ Lãnh đạo bằng thông minh cảm xúc

+ Dịch vụ khai vấn trong doanh nghiệp

DỊCH VỤ COACHING

DỊCH VỤ COACHING

Hãy đăng ký Coaching tại Thiên Tài Việt nếu bạn cần người giúp đỡ, người đồng hành bên bạn. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo rằng mình đã đọc và hiểu rõ về coaching là gì...

Chi tiết
Dịch vụ Sinh trắc vân tay

Dịch vụ Sinh trắc vân tay

Dịch vụ sinh trắc vân tay bao nhiêu tiền luôn là một trong những thắc mắc của phụ huynh đối với người làm dịch vụ chúng tôi....


Chi tiết