Theo Kế hoạch số 52/KH-BTV ngày 20/12/2017 của BTV Hội LHPN huyện Duy Xuyên về việc triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp năm 2018” và Kế hoạch số 50/KH-BTV ban hành ngày 20/21/2017 của BTV Hội LHPV huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam về việc triển khai đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ năm 2018.

Phụ nữ Duy Xuyên và chương trình khởi nghiệp với Coach Nguyễn Tú Oanh

Áp dụng Coaching trong doanh nghiệp và khởi nghiệp của phụ nữ

Đúng theo dự kiến Ban Thường Vụ Hội LHPN huyện Duy Xuyên đã tổ chức 1 lớp truyền thông đến cho các cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn về 2 nội dung chính sau

Buổi sáng:

  • Nội dung: Tập huấn nâng cao năng lực khởi nghiệp; khởi sự kinh doanh cho Phụ nữ (nhằm nâng cao nhận thức về kinh doanh; ý tưởng kinh doanh; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và quản lý tài chính).
  • Đối tượng: Phụ nữ có ý tưởng kinh doanh tại địa bàn và nữ CNVC-LĐ.

Buổi chiều:

  • Nội dung: Kiến thức hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ.
  • Đối tượng: Cán bộ, HVPN nòng cốt

Để chương trình được thành công, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã trân trọng mời Chị Nguyễn Thị Tú Oanh – Công ty TNHH Đào tạo và phát triển Thiên Tài Việt hỗ trợ giúp cho Hội truyền đạt kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến 2 nội dung nói trên với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

  • Thời gian Hội nghị: 1 ngày, bắt đầu lúc 7h30, ngày 12/7/2018
  • Địa điểm: Hội trường Cơ quan Mặt trận và đoàn thể huyện Duy Xuyên.

Một số hình ảnh của trong chương trình

“Đến lớp thấy chị em ở tỉnh ham học quá. Ai cũng mang bút vở, ghi ghi chép chép, thảo luận, phát biểu có thua gì thành phố đâu. Chỉ có điều mong ước làm sao có thật nhiều chương trình thiết thực, bổ ích giúp cho chị em nhà mình thêm nữa. Nhằm nâng cao năng lực bản thân cũng như phát triển kinh doanh đóng góp cho sự phát triển của gia đình và xã hội” –  Đây là lời tâm sự của chị Nguyễn Tú Oanh với niềm hân hoan vì đã chia sẽ được kinh nghiệm đến cho chị em tại đây.

Phụ nữ Duy Xuyên và chương trình khởi nghiệp với Coach Nguyễn Tú Oanh(1) Phụ nữ Duy Xuyên và chương trình khởi nghiệp với Coach Nguyễn Tú Oanh(2) Phụ nữ Duy Xuyên và chương trình khởi nghiệp với Coach Nguyễn Tú Oanh(3) Phụ nữ Duy Xuyên và chương trình khởi nghiệp với Coach Nguyễn Tú Oanh(4) Phụ nữ Duy Xuyên và chương trình khởi nghiệp với Coach Nguyễn Tú Oanh(9) Phụ nữ Duy Xuyên và chương trình khởi nghiệp với Coach Nguyễn Tú Oanh(8) Phụ nữ Duy Xuyên và chương trình khởi nghiệp với Coach Nguyễn Tú Oanh(7) Phụ nữ Duy Xuyên và chương trình khởi nghiệp với Coach Nguyễn Tú Oanh(6) Phụ nữ Duy Xuyên và chương trình khởi nghiệp với Coach Nguyễn Tú Oanh(5) Phụ nữ Duy Xuyên và chương trình khởi nghiệp với Coach Nguyễn Tú Oanh(14) Phụ nữ Duy Xuyên và chương trình khởi nghiệp với Coach Nguyễn Tú Oanh(14) Phụ nữ Duy Xuyên và chương trình khởi nghiệp với Coach Nguyễn Tú Oanh(12) Phụ nữ Duy Xuyên và chương trình khởi nghiệp với Coach Nguyễn Tú Oanh(11) Phụ nữ Duy Xuyên và chương trình khởi nghiệp với Coach Nguyễn Tú Oanh(10)