ESP (Extra Sensory Perception); hay còn gọi là khả năng Cảm Nhận Phi Thường; được xem như giác quan thứ 6 của con người. Nó mang lại cho người có ESP những khả năng đặc biệt; kể cả khả năng ngoại cảm. Khả năng nay thường gây tranh cãi trong giới khoa học; nhất là trong việc chứng minh sự tồn tại; hoặc ứng dụng của nó trong cuộc sống.

Minh chứng khoa học về khả năng cảm nhận phi thường ESP

Tuy nhiên, ngày nay, ESP đã được chứng minh dựa trên các thí nghiệm khoa học. ESP đã được định nghĩa bởi Hiệp Hội Tâm Linh Hoa Kỳ (American Psychological Association – APA); như là “Một trạng thái nhận biết các sự kiện xảy ra bên ngoài; bằng những cách thức khác với những giác quan đã được biết đến. Bao gồm những hoạt động như Thần giao cách cảm, Thấu thị và Sự Biết trước.” (Matkins, 2015)

minh-chung-khoa-hoc-ve-kha-nang-cam-nhan-phi-thuong-esp

Bên cạnh đó, đã có hơn 1000 người tham gia cho 9 thí nghiệm khác nhau trong 8 năm; nhằm chứng minh khả năng ESP của con người. Các thí nghiệm đó được tiến hành bởi Daryl Bem; Giáo Sư Danh Dự trong lĩnh vực Tâm Linh tại Hoa Kỳ; nơi mà các thí nghiệm và nghiên cứu của ông sẽ được công bố trong tương lai bởi APA; Hiệp Hội Tâm Linh Hoa Kỳ. (Lowery, 2010).

Thì nghiệm chứng minh khả năng  phi phường từ ESP

Ngoài ra, khả năng Thần giao cách cảm và Thấu thị từ ESP cũng đã được chứng minh; bằng một thí nghiệm khoa học, được gọi là thí nghiệm Pearce-Pratt. Trong thí nghiệm này, hai thành viên tham gia thí nghiệm, tên là Pearce và Pratt, đã có khả năng đồng bộ hóa tầm nhìn của cả hai người vào làm một bằng khả năng ESP. Pratt tên đầy đủ là Joseph Gaither Pratt (1910–1979), nhà tâm linh học Hoa Kỳ, còn người kia là học trò của ông ta, tên là Hubert Pearce.

Thí nghiệm được tiến hành tại trường Đại Học Duke, Hoa Kỳ. Trong quá trình thí nghiệm, Pratt có khả năng nhìn thấy Pearce đi vào một thư viện cách chỗ Pratt đứng hàng trăm mét. Tiếp đến, Pratt còn mang một gói thẻ bài ESP, trộn nó lên, sau đó cùng với đồng sự Pearce bắt đầu đọc ký hiệu trên các lá bài đã bị lật úp. Họ mời 50 khách cùng đoán để ghi nhận mức độ đọc đúng ký hiệu của họ so với 50 người khách kia. (Hansel, 1980)