Đây là cấp độ 2 trong chương trình huấn luyện: KÍCH HOẠT & TỐI ƯU HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA NÃO GIỮA – Midbrain Activation của MBM Vietnam

Sau khi hoàn thành cấp độ 1: Mở cửa thiên tài, các học viên bước vào cấp độ 2 (Esp Enhancement Program). Đây là cấp độ có tính đột phá; chương trình huấn luyện tạo cho não có khả năng như thần giao cách cảm. ESP là viết tắt của Extra Sensory Perception; tức khả năng của giác quan thứ 6 của con người. Ở phương pháp Esp Enhancement Program này, khả năng của giác quan thứ sáu của các em sẽ được đánh thức; hoặc được củng cố thêm. Các em có thể nhìn xuyên qua được lá bài; đọc được các con số; màu sắc; mà không cần phải chạm vào lá bài; có thể di chuyển được đồ vật nhỏ bằng sóng não.

cap-2-esp-enhancement-program

Chương trình Nâng cao ESP là chương trình để nâng cao khả năng nhận thức của não phải; và của cả năm giác quan. Hơn nữa, nó cũng mở ra khả năng kỳ lạ của sự siêu nhận thức trong não phải. Với việc đào tạo 2 ngày cộng với một số trẻ em thực hành sửa đổi; có thể có khả năng cho lực xúc giác (phép đo hoạt động tinh thần); thấu thị; thần giao cách cảm; năng lực đặc biệt và có thể biết trước sự việc tác động đến cá nhân các học viên.

Sau khi qua cấp độ này các em sẽ tập trung rất cao vào những mục tiêu được chỉ định, ít bị tác động, bị chi phối bởi những yếu tố ngoại cảnh.

MIDBRAIN ACTIVATION ENHANCEMENT ABILITY – CLAIRVOYANCE

Amazing! This two 11 years old boy can see through the Poker Cards and managed to tell the number, color and shape of the card without touching the cards.

Midbrain Activation Enhancement Ability – tactile force (psychometry)

Fantastic! This 11 years old boy can use his brain wave signal to sense the cards and manged to tell the color, shape and number of the cards.